Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.telebimy.swinoujscie.pl (zwany dalej Serwisem).

2.     Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu jest następujący podmiot:
Salon – Ireneusz Łukasiewicz z siedzibą przy ul. Markiewicza róg Wielkopolskiej, 72–600 Świnoujście, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 855 134 40 76 (zwany dalej Administratorem).

3.     W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

4.     Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

a)     przetwarzane zgodnie z prawem;

b)    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c)     merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d)    przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5.     Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6.     Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:

a)     udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,

b)    realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

c)     archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO,

d)    dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

e)     rozpoznawania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO,

f)     tworzenia baz danych użytkowników,

g)    marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,

h)     ulepszenia oferty oraz zawartości Serwisu,

i)      realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.     Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa) oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

8.     Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

9.     Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych.

10.  Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.  W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres biuro@telebimy.swinoujscie.pl

12.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.  Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w formularzach,

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies”.

14.  Poprzez plik „cookies” należy rozumieć niewielki plik zapisywany na urządzeniu osoby korzystającej z serwisu internetowego za pomocą przeglądarki internetowej.

15.  Przy pierwszej wizycie na stronie www.telebimy.swinoujscie.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

16.  Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

17.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

a)     sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

b)    stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

18.  Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:

a)     pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,

b)    pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,

c)     pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,

d)    pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,

e)     narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy,

f)     pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony. Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

19.  Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej jedynie w celu analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej, w celu ich poprawy.

20.  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

21.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.